29.05 lõpetasin edukalt Eesti Kunstiakadeemia (EKA) poolt korraldatud Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursuse. Kursus koosnes üheksast erialamoodulist ning Eesti arhitektuuri ajaloo ja Kunstiajaloo üldõppemoodulitest kogumahuga 260 akadeemilist tundi.

Täiendkoolituskursuse õppejõududeks olid Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli õppejõud ning restaureerimise valdkonna tunnustatud spetsialistid.

Peale täienduskoolituskursuse läbimist väljastati mulle  EKA Avatud Akadeemia tunnistus ja selle lisana Akadeemiline õiend, mis on üheks eeltingimuseks, et taodelda Muinsuskaitseameti tegevusluba töödeks mälestistel.

Koolituse kestvus: 30.10.09 – 29.05.10

Koolitust toetas ja kaasrahastas EAS Euroopa Liidu Struktuurifondidest.

Selline tore uudis.