Teenuse kirjeldus

Paketid

0 1 2 3
Ehitaja tausta kiirkontroll (kui ehitajaga on leping sõlmimata)
Ehitusobjekti külastus keskmiselt 1 kord nädalas
Ehitusobjekti külastus keskmiselt 2 korda nädalas
Ehitusalane konsultatsioon e-maili ja telefoni teel
Avastatud puuduste kohta raport e-maili teel
Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
Ehitamise ehitusprojektile vastavuse kontrollimine
Ehitustöödel kasutatavate materjalide nõuetele vastavuse kontroll
Tehniliste dokumentide olemasolu kontroll
Tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse kontroll
Ehitustööde kvaliteedi kontrollimine
Ehitustööde ohutuse kontroll (sh kolmandate isikute suhtes)
Ehitise ja ehitusplatsi korrashoiu kontroll
Ehitise ja ehitusplatsi keskkonna saastamise vältimise kontroll
Tehtud ettekirjutuste täitmise kontrollimine
Ehitustööde täitmise tähtaegade kontroll
Muude Tellija ja Ehitaja vahel sõlmitud kokkulepete täitmise kontrollimine
Liivpinnase tiheduse määramine Dünaamilise penetromeetriga (üks kord)
Pinnase kandevõime määramine Inspector-3 seadmega (üks kord)
Soojustuse kontrollimine soojuspiltide (termograafia) abil (üks kord)  √ √  √ 
Paketi hind (kuutasu) 499 €/k 599 €/k 998 €/k 0,0 €/k

Lisainfo pakettide kohta

Kõik paketid sisaldavad abi ja nõustamist ehitaja valiku osas. On tekkinud terve rida ehitajaid kellega saab asjad mõistlikult aetud. Samas on terve rida ka selliseid ehitajaid kes on töödega hakkama ei saa. Proovime sellised ehitajad kohe välja praakida hangetelt.

Kõik paketisisesed tegevused tehakse vajadusel. Näiteks kui soojustust ei ole, siis termograafia jaoks seda eraldi tegema ei hakka jne 🙂

Pakett 0 on mõeldud oma kodu ehitajale või oma kodu ehituse tellijale. Teistest pakettidest erineb see selle poolest, et siin teeb mõõdulindiga tehtava töö ära tellija ise ja mina saan tegeleda tehnilise poolega. Paljud tellijad tahavad ise asja juures olla ja mõõdulindi lugemiseks ei ole vaja ehitusalaseid teadmisi. Selle paketi tellimisel märgitakse kasutusteatisele nii tellija kui järelevalve andmed.

Pakett 1 on universaalne, sobides nii väiksemale tööle kui ka suuremale projektile. Kogemused näitavad, et kord nädalas ülevaatus on kontrolliks piisav.

Pakett 2 leiab rakendust juhul kui projekt on keeruline ja/või ehitaja ei ole tasemel. Ehitaja valikul tuleb olla väga hoolas sest probleemse ehitaja puhul ei pruugi ka sellest paketist abi olla.

Pakett 3 on mõeldud vähekindlustatud peredele ja pensionäridele. Seda paketti ei saa tellida juriidilised isikud.

Lisateenused

Soojustuse kontrollimine soojuspiltide (termograafia) abil 250 € Loe lisa..

Ehituslepingu ülevaatus ja kommentaarid 250 € Loe lisa..

Ehitusmahtude arvutamine ja hanketabeli koostamine 1500 € Loe lisa..

Hanketabeli koostamine ilma mahtude arvutuseta 490 €

Ehitushanke korraldamine (hanketabeli koostamine, hankekutse välja saatmine ja saabunud pakkumiste analüüs) 1450 € Loe lisa..

Kinnisvara ostueelne ülevaatus üldehituse osas 250 €, koos termopiltidega 390 € Loe lisa..

Liivpinnase tiheduse määramine Dünaamilise penetromeetriga (kuni 5 mõõtepunkti) 250 €/kord Loe lisa..

Pinnase kandevõime määramine Inspector-3 seadmega (kuni 5 mõõtepunkti) 250 €/kord Loe lisa..

Pindade tasasuse mõõtmine TM-2 seadmega 250 €/kord Loe lisa..

KVVKJ järelevalve (küte, ventilatsioon, vesi, kanal, jahutus) 170 €/kord (teostaja kokkuleppel)

Elektritööde järelevalve 170 €/kord (teostaja kokkuleppel)

Ehitusalane konsultatsioon 100 €/kord. Sisaldab kuni tund aega konsultatsiooni. Iga järgneva tunni hind on 60 €.

Transport väljaspoole Tallinna kokkuleppel

Lisainfo ja tellimine

Tekkis lisaküsimusi või soovid tellida? Palun võta ühendust e-maili teel mait@profeld.ee või helista 53427733

Märkused
1. Kõik hinnad on arvestatud keskmise eramu järgi. Jätame omale õiguse hindu muuta vastavalt objekti keerukusele, projekteerimise tasemele ja ehitaja pädevusele.
2. Teenuspaketid ei sisalda eritööde järelevalvet.
3. KVVKJ omanikujärelevalvet teostab vajadusel GECC Konsultatsioonid OÜ (Gery Einberg, PhD). Tuleb eelnevalt kokku leppida. 
4. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.