Teenuse kirjeldus

Paketid

0 1 2 3
Ehitaja tausta kiirkontroll
Ehitusobjekti külastus keskmiselt 1 kord nädalas
Ehitusobjekti külastus keskmiselt 2 korda nädalas
Ehitusobjekti külastus keskmiselt 3 korda nädalas
Avastatud puuduste kohta raport e-maili teel
Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
Ehitamise ehitusprojektile vastavuse kontrollimine
Ehitustöödel kasutatavate materjalide nõuetele vastavuse kontroll
Tehniliste dokumentide olemasolu kontroll
Tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse kontroll
Ehitustööde kvaliteedi kontrollimine
Ehitustööde ohutuse kontroll (sh kolmandate isikute suhtes)
Ehitise ja ehitusplatsi korrashoiu kontroll
Ehitise ja ehitusplatsi keskkonna saastamise vältimise kontroll
Tehtud ettekirjutuste täitmise kontrollimine
Ehitustööde täitmise tähtaegade kontroll
Muude Tellija ja Ehitaja vahel sõlmitud kokkulepete täitmise kontrollimine
Liivpinnase tiheduse määramine Dünaamilise penetromeetriga
Pinnase kandevõime määramine Inspector-3 seadmega
Soojustuse kontrollimine soojuspiltide (termograafia) abil  √ √  √ 
Paketi hind (kuutasu) 100 €/k 499 – 599 €/k 998 €/k 1490 €/k

Kõik paketid sisaldavad abi ja nõustamist ehitaja valiku osas. On tekkinud terve rida ehitajaid kellega saab asjad mõistlikult aetud. Samas on terve rida ka selliseid ehitajaid kes on töödega hakkama ei saa. Proovime sellised ehitajad kohe välja praakida hangetelt.

Lisateenused

Ehituseelarve koostamine (üldehituse ja viimistluse osa) 900 €

Soojustuse kontrollimine soojuspiltide (termograafia) abil 250 € Loe lisa..

Ehituslepingu ülevaatus ja kommentaarid 250 € Loe lisa..

Ehitusmahtude arvutamine ja hanketabeli koostamine 700 € Loe lisa..

Ehitushanke korraldamine (mahtude arvutused ja hanketabeli koostamine, hankekutse välja saatmine ja saabunud pakkumiste analüüs) 1450 € Loe lisa..

Kinnisvara ostueelne ülevaatus üldehituse osas 250 €, koos termopiltidega 390 € Loe lisa..

Liivpinnase tiheduse määramine Dünaamilise penetromeetriga (kuni 5 mõõtepunkti) 250 €/kord Loe lisa..

Pinnase kandevõime määramine Inspector-3 seadmega (kuni 5 mõõtepunkti) 250 €/kord Loe lisa..

Pindade tasasuse mõõtmine TM-2 seadmega 250 €/kord Loe lisa..

KVVKJ järelevalve (küte, ventilatsioon, vesi, kanal, jahutus) 170 €/kord (teostaja kokkuleppel)

Elektritööde järelevalve 170 €/kord (teostaja kokkuleppel)

Ehitusalane konsultatsioon 100 €/kord. Sisaldab kuni tund aega konsultatsiooni. Iga järgneva tunni hind on 60 €.

Transport väljaspoole Tallinna kokkuleppel

Märkused
1. Kõik hinnad on arvestatud keskmise eramu järgi. Jätame omale õiguse hindu muuta vastavalt objekti keerukusele, projekteerimise tasemele ja ehitaja pädevusele.
2. Teenuspaketid ei sisalda eritööde järelevalvet.
3. KVVKJ omanikujärelevalvet teostab vajadusel GECC Konsultatsioonid OÜ (Gery Einberg, PhD). Tuleb eelnevalt kokku leppida. 
4. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.