Vahetult enne ehitushooaja algust tegin intervjuu mejaehitaja.ee vedaja Eno Pappeliga.

Milline olukord ehitusturul valitseb? Kas eratellijaid ikka jätkub?

Ehitusturul valitseb realism. Tellijad ja ehitajad on kohanemas ja harjumas olukorraga, kus endiselt valitseb pikema perioodi suhtes ebaselgus. Kui teatud osa inimesi lükkas oma ehitusplaanid seetõttu edasi, et majandusarengute osas tekiks selgus, siis nüüd mõistetakse, et lähema 3-5 aasta jooksul ei pruugi loodetud positiivseid arenguid tekkida.

Aga elu vajab elamist igal ajal ning seetõttu need, kes kelle laenuvõime või rahavaru kannatab, ei lükka ehitamist enam edasi. Kuid selliseid eratellijaid ei ole täna palju.

Kuidas on ehitajatega, kas tuntakse huvi pakkumiste tegemise vastu?

Ehitajad tunnevad pakkumiste tegemise vastu huvi, kuid enne pakkumise tegemist üritatakse sageli selgeks teha, palju tellija on suuteline ehitamisesse finantseerima või mille alusel tellija valikut teeb ja milline on ehitustööde projekti kvaliteet. Need on ehitaja jaoks kõige olulisemad teemad, sest selle alusel hindab ehitaja, kas on mõtet pakkumist teha ning on potentsiaali hange võita.

Hinnanguliselt vaid 20-30% nendest firmadest, kellele hinnaküsimine saadetakse teevad korrektse pakkumise.

Avasid hiljuti moodulmajade e-kursuse. Kuidas on tellijad selle vastu võtnud?

Jah, hiljuti sai käivitatud moodulmajade e-kursus, mis on üllatavalt suure huvi osaliseks saanud. Suhteliselt lühikese ajaga on kursusel osalenud üle 50 inimese.

Elementmajad – moodulmajad paeluvad inimesi ennekõike seetõttu, et see on kiirem ja näiliselt ka odavam viis oma majani jõudmisel. Erinevate tootjate poolt pakutavad paketid on erineva sisuga ja seetõttu on üsna keeruline valikut teha ning see kursus abistabki enda jaoks õige valiku tegemist.

Mille alusel teeb eratellija ehitaja valiku? Kas olukord on aastatega muutunud?

Eratellija teeb põhiosas valiku hinna järgi ja siin ei ole aastatega suurt muutust toimunud. Teiseks peamiseks valikukriteeriumiks sageli see, kas ehitusfirma on usaldusväärne ja ei kaoks probleemide korral ära ning  suudab oma töid kvaliteetselt teostada.

Küll näen aga ehitaja poolt varu otsus enda kasuks saada selles, et tellijaga peale pakkumise esitamist kokkusaamist paluda ja pakkumist tutvustada. Elu näitab, et sellisel juhul tekib vahetu kontakt ja usaldus ning ka kallima hinna juures võimalik see tellijale ära põhjendada.

Milliseks hindad CO2 hangete mõju ehitushindadele, kas uus buum?

Ehitushinnad paratamatult kallinevad niigi kütusehindade ja muude toormaterjalide jätkuva hinnatõusuga. CO2 hanked võivad lühiajaliselt veidi ehitushindasid ülespoole viia, kuid minu arvates ei ole selle osatähtsus hinnatõusule siiski suur. Mina ei usu enne Euroopa majanduse paranemist ehitushindadele äkilist tõusu, kuid ehitushinnad jätkavad lähiaastatel mõõdukat tõusu.

Mida soovitad eratellijale kes plaanib 2012 suvel majaehitust alustada?

Eratellija, kes 2012 suvel plaanib ehitust alustada, on loodetavasti alustanud juba mõnda aega tagasi projekteerimisega ning muude ettevalmistavate töödega. Minu soovitus on eratellijatele see, et kulutada võimalikult palju aega planeerimisele ja ehitustööde ettevalmistamisele, sest see tagab parema lõpptulemuse.

Lisaks sellele soovitan kasutada omanikujärelevalve teenust. See raha, mis sellele kulub, tasub ennast üldjuhul kuhjaga ära.

Ehitusperiood on igale tellijale pingeline, sest tuleb teha palju valikuid – otsuseid ja lahendada ootamatuid olukordi. Hea maja ehitamiseks on hädavajalik ka tellijapoolne pühendumine ning seda soovingi kõige enam kõigile eratellijatele.

Mida soovitad eraehitajale?

Eratellijatele ehitaja peab  tänases turusituatsioonis väga paindlikult tellija soovidele reageerima ning olema aktiivne lahenduste väljapakkumisel ja tellija nõustamisel.

Kuigi hind on põhiline kriteerium mille alusel töid võidetakse, soovitan ehitajatel leida ülesse või välja töötada oma firma jaoks sellised tugevad küljed, mida annab tellijale müüa ning sellega hinnasurvet vähendada. Olgu selleks siis pikem garantiiaeg, kvaliteet ja kiirus suhtlemisel või ehitamisel jmt. Igal firmal on vajalik enda jaoks see kõigepealt leida ja seejärel õppida seda eelist tellija jaoks välja tooma.