Katuse ehitus talvel. Millega peaks arvestama?

Kui plaanid katust ehitada või katusekatet vahetada talvel, siis mõned olulised tähelepanekud, millele peaksid tähelepanu pöörama (jutt siis viilkatuste kohta):

Puhastamata aluskattekile

Puhasta aluskattekile lumest

Ära paigalda katusekatet lume või jää peale. Enne katusekatte paigaldust eemalda alati lumi ja jää. Vastasel juhul hakkab sulailmaga see lumi sulama ja pressib aluskattekile ülekatete vahelt sisse. Tulemuseks paanika: kas katus ei pea jne. Lisaks paanikale ka reaalsed niiskuskahjustused. Isegi kui lume kiht on 10cm, võib see sulades korraliku ujutuse tekitada.

Kinnised räästakastid tuleb lumest puhastada

Teine probleem on kinniste räästakastidega. Ilma aluskattekileta ja olukorras, kus katusealused on külmad, on võimalik räästakaste kinni ehitada (näiteks punnlauaga). Ca 100 aastat tagasi nii põhiliselt tehtigi. Täna aga vahetatakse katusekate ja lisatakse aluskattekile. Kilelt maha varisev lumi koguneb räästakasti, kus see siis sulades alla ei saa tilkuda. Ja nii siis voolab vesi seina sisse. Kusjuures punnlauaga tehtud räästakast on nii tihe, et naljalt ka vesi läbi ei lähe. Sama olukord võib tekkida ka kondensveest, mis aluskattelt räästakasti valgub. Siin on abiks korralik tuulutus.

Kasuta turvavarustust

Talvel on libeduse tõttu kukkumise risk väga suur. Kasuta kindlasti turvavarustust.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *