Millest peaks alustama ja kelle poole peaks pöörduma, kui on plaanis kinnismälestise restaureerimine, remontimine või hooldus?
Muinsuskaitseameti soovitused:
  • võta ühendust Muinsuskaitse inspektoriga ja küsi esmast nõu!
  • telli muinsuskaitse eritingimused muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt, spetsialistilt või otse Muinsuskaitseametist
  • telli vastavalt eritingimustele põhiprojekt muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt või spetsialistilt
  • küsi erinevatelt muinsuskaitse tegevusluba omavatelt ettevõtjatelt või spetsialistidelt hinnapakkumised tööde teostamiseks ja muinsuskaitse järelevalveks! Ära ole rahul esimese pakkumisega, uuri turgu, küsi nõu!
  • esita Muinsuskaitseametile avaldus mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimiseks, restaureerimiseks, remondiks ja ehitamiseks!
  • kui oled Muinsuskaitseametilt loa saanud, telli tööd!

Allikas: Muinas.ee

Muinsuskaitse tegevusluba omavate ettevõtjate andmebaas

Postitused sarnasel teemal:

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursus edukalt läbitud