Ehitusjärelvalve tuleks palgata enne ehituslepingu sõlmimist

 

Soovitame omanikujärelevalve teenus tellida kindlasti enne ehitajaga ehituslepingu sõlmimist, sest on teada tõde, et üldjuhul koostab ehituslepingu ikka ehitaja ja ikka nii, et ehitajal on palju õiguseid ja tellijal palju kohustusi.

Probleeme saab vältida

Tellijad ei pööra pahatihti lepingule suuremat tähelepanu, mis viib üsnagi tihti hilisemate arusaamatusteni. Üldjuhul hakataksegi lepingusse süübima alles siis, kui on tekkinud probleemid, kuid siis võib olla juba hilja. Ehitusjärelvalve (Omanikujärelevalve) ülesanne on sellises olukorras poolte õigused ja kohustused võimalikult tasakaalustada. Nii saab juba eos hulga probleeme ja arusaamatusi vältida.

Ehitusturu hetkeseis

Meie arvates on täna just ainuõige mõelda järelevalve teenuse tellimisele, sest täna on ehitajatel tunduvalt keerulisem edukat pakkumist koostada, (loe. kõige odavamat) mistõttu on meeleheitel ehitajad valmis ükskõik millist hinda pakkuma, et ainult tööd saada. See aga tähendab reaalselt ehitama hakates kokkuhoidmist nii tööjõu kui ka kvaliteedi arvelt. Sellises olukorras ei pruugi vastavate eriteadmisteta Tellija aga märgata kuidas kvalifikatsioonita töömees kasutab sertifitseerimata materjale ja sedagi valesti.

Nii on ehitusvead kiired tulema. Loomulikult ei pruugi nii halvasti minna, aga meie kogemused on näidanud, et nii see paraku on. Teine aspekt, miks peaks omanikujärelevalvet kasutama, on kokkuhoid ehituse hinnas. Tihti on ehituse Tellija olukorras, kus toimub ehitaja poolt kallimate materjalide vahetamine odavamate vastu nii, et ehitushind ei vähene, akteeritakse töid, mida ei ole reaalselt olemas jne. Ehitusjärelvalve ja korralik ehitusleping on need alused, mis välistavad sellised tegevused ilma Tellija aktseptita.