Mis on muinsuskaitse eritingimused?

Muinsuskaitse eritingimused on projekteerimisele eelnev etapp, kus uuritakse kaitsealuse objekti ajalugu ja selgitatakse välja selle väärtuslikud osad. Uurimise tulemuseks on raport, mis sisaldab infot objekti kujunemisloo ja hetke olukorra kohta. Samuti tingimused ja piirangud edasiste tööde tegemise kohta. Kaitsealuse objekti kohta koostatud ehitusprojekt peab olema muinsuskaitse eritingimustega kooskõlas.

Milleks on neid vaja?

Muinsuskaitse eritingimused on vajalikud eelkõige selleks, et kaitsta arhitektuurimälestisi. Kord lõhutud või totaalselt ümber ehitatud mälestist on väga raske, kui mitte võimatu taastada.

Kinni müüritud talli uks

Kes kontrollib?

Kui eritingimused on paberil, siis ehitusobjektil peab kontrolli teostama muinsuskaitseline järelevalve, kelle ülesandeks on jälgida, et ehitaja ehitaks muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti järgi. Muinsuskaitselistel objektidel on muinsuskaitseline järelevalve kaasamine kohustuslik.

Kui palju eritingimuste koostamine maksab?

Olenevalt tööde mahust võtab eritingimuste koostamine aega 2 nädalat kuni 3 kuud ja hind alates 1000 eur. Hind sisaldab ka eritingimuste kooskõlastamist Muinsuskaitseametis.

Kui vajad muinsuskaitse eritingimusi või muinsuskaitselist järelevalvet, siis võta ühendust.