Omanikujärelevalve teenus

Klientide tagasiside

“Ehitustööde kontrollimisel oli Mait põhjalik ja järjekindel. Oma teadmiste ja kogemustega oskas ta tähelepanu juhtida kõikidele olulistele detailidele, millele ise tellijana ei osanud tähelepanu pöörata. Eriti meeldis Maidu põhjalikus.
Kokkuvõttes tegi omanikujärelevalve isegi rohkem kui kokku lepitud.” Oliver, Neeme küla, Jõelähtme vald.

“Mait, tänan nõuannete eest! Sinu lähenemine on väga professionaalne ja nõuannetest palju abi. Sinuga väga meeldiv vestelda.” Ines Reingold-Tali.

“Koostöö sujus hästi. Vigadele juhitud tähelepanu pöörati alati täitmisele ning need likvideeriti. Kõik meeldetuletused täideti korralikult, vastu vaidlemata.” Maire Viholainen, KÜ Rakkus. Saue 3.

“Olid mulle suureks toeks. Sain professionaalset abi ja olen äärmiselt rahul koostöövalmidusega. Kokkuvõtted ja aruanded sisaldasid vajalikku informatsiooni.” Liisa Usin, Ilmarise 34.

“Tellisin omanikujärelevalve kui ka omaniku esinduse sõlmima lepinguid ja kontrollima, vastu võtma töid korterelamu katusevahetusel. Kulutatud raha tasus end kuhjaga!” Kristel Pettersson, Koidu 64.

“Kuna endal puudub vastav ehitusalane haridus tundsin, et ei suuda ehitajaga adekvaatselt  argumenteerida, siis saigi appi kutsutud Mait. Probleemid said kohe ka lahendatud ning ehitaja tunnistas oma töömeeste vigu ja likvideeris kõik vigased kohad oma kuludega. Sellest ajast peale muutus märgatavalt ka töömeeste suhtumine ja üldine töökultuur.” Tanel.

“Omanikujärelvalve juhtis puudustele õigeaegselt tähelepanu, ning nõudis nende kõrvaldamist. KÜ Jõe 64 juhatuse hinnangul oli omanikujärelvalve igati asjatundlik,  ning kindlustas renoveerimistööde korrektse teostamise.” Rait Lehtla, KÜ Jõe 64 juhatuse liige.

“On vähe ettevõtteid, mis pakuvad soodsa hinnaga kvaliteetset teenust. Profeld Ehituskaup OÜ näol on tegemist ühe sellisega.” Lauri Luht, KÜ Telliskivi 28 juhatuse liige.

“Oleme Maidu teenusega väga rahul. Ta on pädev, peab oma lubadusi ja on väga abivalmis. Hindamatud on tema teadmised õigusvaldkonnas.” Valdo Kivimägi.


Hoone projekteerimine, õige ehitaja leidmine ning ehitustööde läbiviimine on ideaalvariandis rutiinne protsess, kus tellija valib maja välja ja ütleb ehitajale, et pane see sinna. Ehitaja panebki maja püsti, tellija maksab kokkulepitud summa ja mõlemad on õnnelikud.

Paraku liigituvad sellised lood meie ehitusmaastikul muinasjuttude valdkonda, millel on tegelikkusega vähe pistmist.

Hoopis sagedamini toimub võtmete üleandmine pärast pikki ja väsitavaid vaidlusi olgu siis ehitusplatsil või kohtusaalides. Arva ära, kes neist emotsionaalsetest „mõttevahetustest“ enamasti võitjana välja tuleb? Õige! Loomulikult ehitaja, kel on neis vaidlustes pikaajaline kogemus, suurepärased nõuandjad ning rohkem aega ja raha sinuga vaielda.

Miks ei võiks kohe korralikult ehitada?

Põhjus on lihtne – tellijal ja ehitajal on erinevad huvid. Kui tellija soovib oma perele kodu aastakümneteks, siis ehitajale on oluline, et see seisaks püsti vähemalt kaks aastat ehk garantiiperioodi lõpuni (paraku on mitmete ehitusfirmade ajalugu garantiiajast veelgi lühem).

Miks tellida omanikujärelvalve teenus?

  1. Rahaline kokkuhoid – investeering tasub end kindlasti ära, sest hilisemate probleemide kõrvaldamine võib kordades rohkem maksma minna kui järelevalvele kulutatud summa.
  2. Ehitustööde kvaliteet vastab kokkulepitule, mis viib edaspidiste vaidluste võimaluse miinimumini.
  3. Hoone kasutamisega ei kaasne üllatavaid lisakulusid ega soovimatuid kaasüürnikke, sest ehitamisel on järgitud kõiki kvaliteedinõudmisi.
  4. Dokumentatsioon on korras, mis võimaldab hoonele muretult kasutusloa hankida, hoonet kindlustada ning vajadusel ka müüa.
  5. Rahulikum uni teadmisest, et kõik on nii nagu peab.

Kuidas omanikujärelvalve teenus töötab?

  • Iga objekti kohta koostan järelevalveprotseduuride programmi, milles fikseerin kõik tööd, mille kohta tuleb ehitajal esitada kaetud tööde aktid ning muu vajalik informatsioon järelevalvetoimingute kohta.
  • Olenevalt objekti keerukusest ja sinu soovist, külastan objekti kuni 5 korda nädalas. Külastuse käigus tutvun hetkeolukorraga ja võtan vastu ehitaja poolt katmiseks ettevalmistatud tööd.
  • Avastatud puuduste kohta teen fotod.
  • Iga külastuse kohta koostan pildimaterjaliga varustatud raporti ning saadan selle nii sinu kui ehitaja e-posti aadressile.
  • Tehtud tööle annan GARANTII.
Oman erialast vastutuskindlustust summas 32 000 €.

NB! … siiani pole ma seda pidanud kasutama.

Kui palju omanikujärelvalve teenus maksab?

Teenuse hind sõltub otseselt külastuste arvust.
4 külastust kuus + akt – 499 €/kuu
8 külastust kuus + akt – 998 €/kuu
12 külastust kuus + akt – 1490 €/kuu

Hinnad sisaldavad vajadusel ka abi ehitaja leidmisel. Aastatega on tekkinud terve rida ehitajaid kellega on hea koostööd teha ja kahjuks on oluliselt pikem see nimekiri kes oma töödega hakkama ei saa.

P.S Kui pärast esimest kuud tunned, et pole teenusega rahul, võid lepingu lõpetada ning seni tehtud tööde eest ei tule tasuda sentigi.*

* Kehtib alates kolmekuulisest lepingust.


Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade


Saame tuttavaks

Mait LillemäeOlen oma karjääri jooksul tegelenud nii ehitusmaterjalide müügi, ehitamise kui eelarvestamisega. Kogemuste ja teadmiste kogunedes otsustasin neid jagada ning teen seda ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamise kaudu. See on nii töö kui kutsumus, mis võtab lõviosa minu ajast. Kuigi majad on pealtnäha kõik ühesugused, toob teaduse ja tehnika areng ka ehitusvaldkonnas igapäevaselt kaasa uusi materjale ja tehnoloogilisi lahendusi, mille avastamine on puhas rõõm. See on ka ainus viis, kuidas klientidele heaks nõuandjaks ning ehitajale võrdväärseks partneriks olla. Juhin ka ühte ehitusfirmat ning annan ehitusõigusalaseid konsultatsioone.

Kui leiad, et võiksin kaasa mõelda ka sinu ees seisvate ehitusalaste probleemide lahendamisele, võta ühendust!