Vundamendi ehitus tuleb hoolega läbi mõelda

Vundamendi ülesanne on hoonest tulenevate koormuste ülekandmine aluspinnasele. Sellest tulenevalt peab vundamendi aluspinnas olema piisava kandevõimega, et hoonest tulenevaid koormusi vastu võtta.

vajunud post

Praod seintes

Ebaühtlase või puuduliku kandevõimega pinnasele rajatud vundament võib hakata vajuma ja seintesse võivad tekkida praod. Olenevalt vajumi mõõtmetest võivad tagajärjed olla erinevad. Paremal juhul tuleb tegemist teha vaid viimistlust rikkuvate pragudega mida üha uuesti ja uuesti peita tuleb.

Põrandaküte ei tööta

Teine probleem on pinnasel põrandatega. Siin on aluse tihedusel eriti oluline tähtsus, sest tegemist on täidetud pinnasega. Piisavalt tihendamata jäetud alusele ehitatud põrandaga võivad kaasneda näiteks küttetorustike kahjustused ja ebameeldivalt suured vahed liistu ja põranda vahel.

Pinnase tihendamise hindamine

Vältimaks võimalikke vajumistest tingitud probleeme, tuleb täitepinnaseid pinnasetihendajaga tihendada. Tihendame pinnase ära aga, millal on pinnas piisavalt tihendatud, et vundamendi ehitus või põrandavalu võiks alata? Normid saab MaaRYL-st, aga kuidas mõõta? Kas vaatame kui rasket pinnasetihendajat on kasutatud või midagi muud?

Pinnase kandevõimet ja tihendamise kvaliteeti on võimalik hinnata erinevate võtetega. Enamus neist võtetest eeldavad laboratoorseid uuringuid, mis on liialt kallid ja ajaliselt aeganõudvad. Peale katse tegemist peaks ehitus seisma jääma kuni tulemuste saabumiseni, sest enne ju ei tea, kas pinnas on piisavalt tihendatud või mitte.

On ka lihtsamaid meetodeid, mille põhjal saab pinnase tihendamise kvaliteedi kohta vastuse kohe ehitusobjektil.

Pinnase elastsusmooduli tester Inspector-3

Pinnase elastsusmooduli testriga on võimalik hinnata erinevate pinnaste elastsusmoodulit ja tihendusfaktorit kohe vahetult ehitusobjektil.

Tihendusfaktor annab infot tihendamise kvaliteedist. Mida lähemal see number on ühele, seda paremini on töö tehtud. Sisuliselt tähendab tihendamisfaktor seda, et antud pinnas on tihendatud oma optimaalse piirini ja seadme tekitatud löökkoormus seda enam täiendavalt tihendada ei suuda.

Dünaamiline penetromeeter PM-1

Penetromeetriga saab operatiivselt määrata peeneteraliste pinnaste (fraktsioon 5-10mm) tihedusi.

Pinnase tiheduse kontrollimine põhineb pinnase vastupanujõu määramisel koonilise otsiku süvistamisel pinnasesse. Koonilist otsikut surutakse pinnasesse 30 cm kõrguselt kukkuva 2,5 kg massiga vihi dünaamiliste löökide abil.

Kui vajad abi

Kui soovid olla kindel ja veenduda, et aluspinnased on nõuetekohaselt tihendatud, tasub lasta pinnase tihedus üle mõõta. Helista 55596392 või saada kiri lehtse.ehitus@gmail.com. Pinnase tihedust ja kandevõime mõõtmist teostab Lehtse Ehitus OÜ.

Pinnase tiheduse mõõtmine Inspector-3 ja/või PM-1 seadmega Tallinnas ja harjumaal 200 €/kord.  Väljaspool harjumaad lisandub transpordi tasu. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.