Oliver Ott

“Senise koostöö eest olen sulle väga tänulik – palju vigu sai parandatud, palju vigu sai välditud. Ehitusprotsessi alguses ei teadnud ma sellest valdkonnast suurt midagi ja seetõttu jäi kahjuks projekti ja ehitusse sisse nii mõnigi asi, mida ei saanudki enam parandada, aga eks kunagi tulevikus järgmist maja ehitades oleme targemad. Mu enda ehitustöö on aga õnnestunud paljuski tänu sinu nõule. Ilma sinu soovituseta poleks osanud erinevaid kaasaegseid lahendusi ja materjale leida ja kasutadagi. Seega suur tänu sulle! Oleme sind tuttavatele palju kiitnud ja soovitame teistelegi majaehitajatele ka edaspidi.”

Aivar Tooma

Majaga on kõik korras ja ka tegelikult oleme Teie tööga väga rahul. Olen ka kõigile tuttavatele nüüd öelnud, et kui ehitama hakkate, siis kindlasti võtke järelvalve. See kulutus tasub ära.

Priit Padar

Kuna ma ehitusest suurt midagi ei tea, siis tellisin ühe vana maja jaoks renoveerimistööde vajalikkuse ja järjekorra hindamise. Tõenäoliselt minu elu kõige paremini kulutatud aeg ning raha, mis selle hindamise peale kulus. Sain targemaks, milliste töödega tuleks alustada kõigepealt ning millised tööd võib jätta ka hilisemaks ajaks. Suhtlemine kulges igati ladusalt, Mait kuulas kenasti ära ( ükskõik kui jaburad küsimused mul tekkisid ) ning andis omapoolseid soovitusi. Samuti soovitas ka tööde teostajaid, kellelt võiks pakkumisi tööde jaoks küsida. Mina tänan väga hea koostöö ning uute tarkuste-mõtete eest!

Kristine Hammerberg

“Tahtsin öelda aitäh! Mul on ülimalt hea meel, et sa minu majakesel nii hästi silma peal hoiad! Mul on süda rahul ja muretu!”

Piret Paabusk

“Tahtsin sulle ka suured tänud öelda, et rangelt silma peal hoidsid minu maja valmimisel. Mina olen väga rahul!”

Erik, M.Ringi tn

“Esialgu tänan siiralt Sind Mait! Sinu panus oli mitte vähem olulisem , kui oli ehitajate oma! Kuna kirumist sinu suunas oli kuulda nii avalikult , kui ka selja taga siis teen järelduse , et Tegid oma tööd hästi! Eriti rahul olen maja fasaadiga , mis tänu sinu märkustele sai lõpuks parem , kui võibolla oleks isegi oodanud.

Lõpetuseks võin öelda nii palju , et see summa mis kulus sinu Teenusele oli suur ja võin julgelt järeldada , et paljud just selle pärast jätavad järelvalve teenuse ostmata. Kuid võin ka julgelt väita , et see raha oli hästi investeeritud! Ei ole mina ja usun , et paljud teised pädevad hindama ehitajate töö kvaliteeti! Eriti karbi ehituse faasis.

Sulle soovin tulevikus edu ja jäksu võitlemaks eesti ehituses tavaks saanud “Käib kah” ja “Nii on alati tehtud” suhtumise vastu! Ja , et sinu kliendid mõistaks, et täna säästetud Eurod maksavad kätte just siis , kui sa seda kõige vähem ootad. Ning selleks ajaks on tavaliselt ehitaja juba uue firma teinud 🙂.”

Riho Forsel, KÜ Kose mnt 14a juhatuse esimees

“Meil sai maja renoveeritud kahes etapis (I – 2012 ja II – 2015). Mait korraldas järelevalvet teises tööde etapis ja seega mul oli hea võrrelda järelevalve protsessi eelkäijaga. Mait on mees, kes ka reaalselt tööriista kontrolliks peale paneb, tellingutel turnib ja ehitajale sõnad peale loeb. Korrektne dokumentatsioon ülesvõtetega ja korralikult argumenteeritud diskussioon ehitusalastes küsimustes ehitajaga. Mul on kahju, et ei sattunud Maidu peale 2012 aastal, oleksin saanud korralikuma ehituskvaliteedi ja ei peaks praegu kulutama lisaraha ümbertegemisele.”

Janno Meinberg, KÜ Alu Tallinna 12

“2014 aasta lõpus oli meie KÜ´l käsil maja soojustamine, Ilma Maiduta ei oleks sellest arvatavasti head nahka tulnud, puudusi tuli ikka kuhjaga ehitaja poolt. Need said küll likvideeritud ja tänu Maidu valvsale silmale sai maja korralikult soojaks. Ehitaja küll kirus natuke OJV aga minul ei ole ühtegi halba sõna öelda. Aitähh, Mait.”

Kreete

“Meie majas lõhkes külmaveetoru ja soojaveetoru lekkis päevi ja ainsana sai kahjustada esimesel korrusel oleva korteri vannituba. Meie kindlustus ei tahtnud vannitoa põrandat ja niiskustõket üldse arvesse võtta ja ei olnud nõus neid kompenseerima ega taastama. Meie polnud praagiga nõus ja otsisime lahendust.Väga head nõu saime Mait Lillemäe käest.Tema hinnang ja nõuanded mõjusid väga hästi ning lõpuks lahenes kõik positiivselt. Kindlustus oli nõus lõpuks põranda ja niiskustõkkega ning kompenseeris need.Suured tänud Teile heade nõuannete eest!”

Arno Uusküla

“Teenus oli hea. Hinnang on see, et järgmistel etappidel loodan Sind näha uuesti objektil, kevadel-suvel 2015 siis. Hinnet “väga hea” kärpis, ehk keskmisest kõrgem hind, aga kui tahta head ja odavat teenust siis, tuleb kaks eraldi teenust sisse osta – üks hea ja teine odav :).  Sul oli konkreetsed punktid (ehitusjärelvalve kava, kui seda saab nii nimetada) mida Sa soovisid näha ja millest edasi ei tohtinud ehitusega edasi minna, enne kui töölõik korras. Paljudel Sinu kolleegidel (enamusel, kellega puutusin kokku) pole neid lihtsaid nõudmisi ja sisu pakutaval teenusel, ei suudeta eristada olulisis asju ebaolulistest –  nokitakse vuugi väljanägemise pärast, aga armatuuri läbimõõtu ei suudeta kontrollida, nii pean ise käima suplariga objektil ja ise kõik üle mõõtma vms.”

Tarmo Tuulik, KÜ Heina 20, Tallinn

“Oma korterelamu renoveerimistööde käigus jäime väga rahule ML Järelevalve OÜ poolse ehitusjärelvalvega. Tööd tehti väga korrektselt ja põhjalikult ning märgati vigu, mida me ise ei oleks osanud märgata. Soovitame kindlasti ka kasutada selliste tööde osas ehituspakkumiste hindamist, kuna sealt võib tulla välja negatiivseid üllatusi, mis muutuvad tänu professionaalsele analüüsile positiivseks rahasäästuks. Igal juhul soovitame ML Järelevalve OÜ-d ehitusjärelvalve osas.”

Silver Kuus

“Tegin koostööd Mait Lillemäega oma uue eramaja ehitusel omanikujärelvalve teenuse osas. Ehitatav maja oli arhitektuuriliselt ja konstruktsiooniliselt mahukas ning keeruline, kuid omanikujärelvalvaja suutis maja keerulisemate sõlmede ja kaetud tööde osas hea tähelepanelikkusega tagada kvaliteetse ehitustulemuse. Mait Lillemäe järelvalveteenuse osas võib positiivse asjaoluna ka välja tuua, et teenuse pakkujal on olemas kriitiliste kontrollmõõdistamiste jaoks omad tööriistad (pinnasesurved, seinade loodimiste kontroll, seinte-lagede soojuspidavus, jne) ning töö selles vallas saab tehtud paindlikult ja õigeaegselt, takistamata ehitusprotsessi sujuvat kulgemist. Järelvalvaja teadmised erinevatest ehitusmaterjalides,t nende omadustest, paigaldus- ja hooldusnõuetest olid väga head. Maidu nõudmised ehitajale olid heas proportsioonis eramaja ehitusele esitatavate nõuetega. Järelvalvaja teadmised ja nõudlikkus ehituse dokumentaalses valdkonnas olid samuti väga head, mille tulemusel tuli minu eramaja lõplik dokumentaalne pakett väga hea komplektsuse ja kvaliteediga.”

Peka Ringo, Kaitseressursside Ameti Haldusvaldkonna juht

“Tegime Maiduga koostööd 2013 a I poolel. Kuna riigihangete seadus ei jäta võimalusi ehitajat valida, siis on eriti oluline hea omanikujärelevalve, et ehituse tulemus oleks kvaliteetne. Mait on konkreetne ja kvaliteedi osas järeleandmisi ei tee. Mul on varemgi olnud kokkupuuteid omanikujärelevalvega ja sageli on neil kalduvus teha kompromisse ehitaja kasuks. Maiduga seda ei ole – ta seisab tellija eest. Kui ehitaja pakkuski odavamaid lahendusi, siis enne Mait ei nõustunud, kui oli veendunud, et see ka toimib. Teen hea meelega ka edaspidi Maiduga koostööd ja võin ka teistele teda julgelt soovitada.”

Marko, KÜ Vanaheina

“KÜ juhatusel ja majarahval oli võimalus saada osa suuremamahulistest renoveerimistöödest, mida teostati 2013. aasta suvel. Sellega seoses tuli valida endale omanikujärelevalve. Meie valisime selleks ML Järelevalve OÜ. Koostöö sujus hinnapäringute koostamisest  kuni tööde vastuvõtu aktideni ja sinna juurde kuuluvate dokumentatsiooni kontrollimiseni  algusest lõpuni sujuvalt.

Esines olukordi, kus järelevalve juhtis ehitaja tähelepanu kõrvalekalletele, mille tulemusel tuli ehitajal osa teostatud töödest teha omal kulul uuesti. KÜ juhatus jäi rahule omanikujärelevalve tööga.”

Olga Aleksejevskaja, KÜ Rohu 25 Juhatuse liige

“KÜ Rohu 25 vajas omanikujärelevalve teenust katuseremondi ajaks. Tänu positiivsele tagasisidele internetis ning paljudele ehitusteemadel avaldatud artiklitele sai valitud omanikujärelevalve osutajaks ML Järelevalve OÜ. KohtudesMait Lillemäe’ga esimest korda objektil kohe tundus, et inimene hästi tunneb oma valdkonda ning oskab ka nõu anda muudes küsimustes.

Abi saadud nii projekti koostamise ajal kui ka ehitajaga edaspidisel suhtlemisel. Tänu operatiivsele reageerimisele (objektile kohale sõit, suhtlemine) objekt sai ka enne tähtaega valmis . Loodame, et rõõm on vastastikune, sest koostöö oli äärmiselt meeldiv.”

Mart Melles, Käolina tn

“Olen sinu poolt tehtud tööga väga rahul. Kahjuks pean vastupidist ütlema ehitaja kohta.

Sinu konsultatsioon oli alati õigeaegne ja asjalik, selgitused pädevad ja arusaadavad. Ilma järelvalveta oleks meie maja ehituse kvaliteet olnud ikka väga vilets. Jooksvalt tuli kõrvaldada mitmeid väga olulisi vigu. Soovitan sind kindlasti kõikidele oma tuttavatele!”

Madis Oja, Magdaleena 15

“Mait aitas meid nii ehitaja valikul, lepingu sõlmimisel kui ka kogu ehituse vältel. Tema soovitused ja nõuanded olid alati asjakohased! Juhtis tähelepanu asjadele mida ise poleks osanud vaadata, tutvustas tellija õigusi ja ehitaja kohuseid. Oleme väga rahul ja soovitame temaga koostööd igati.”

Mare Kõrtsini, KÜ Roo 25 juhatuse liige

“Mait on põhimõtetega mees. Maidu olulisem põhimõte on hea kvaliteedi saavutamine. Seda järgib ta nii järelvalvatava objekti kui omaenda töö suhtes. Mait ei jäta märkimata kui näeb viga, ta annab nõu kuidas seda parandada ning kui ei parandata siis ütleb ta seda kasvõi viiendat korda järjekindlalt uuesti. Kogemusi ja tarkust on tal kuhjaga ja head nõu oskab anda.

Mait ei väida, et ta teab kõike vaid ta oskab ka mitte teada. Kui ei tea, siis ta uurib välja või soovitab kedagi kellelt küsida.

Kui tahate „mugavalt ja ülejala“ ehitada, siis ei ole Mait kindlasti õige järelvalvaja. Kui soovite aga ehituses head tulemust, mis kestaks aastaid, peaks vett ja tuult, siis Mait on just õige partner. Hea ehitaja leidmine Maidu kõrvale on muidugi sama oluline, sest paraku kivid laob müüri lõpuks ikkagi tema ja mida lühemad on Maidu kirjad peale objektil käimist seda rõõmsamad on lõpuks tellijad.”

Peep Mäelt, KÜ Staadioni 11

“KÜ Staadioni 11 oli soov 2011 aastal korterelamul katus täielikult renoveerida ja selleks ka pangast laen võtta. Panga nõudeks oli, et oleks ka omanikujärelvalve teenus tellitud. Esialgu mõtlesime, et milleks kõik see, tegemist ju täiendava väljaminekuga KÜ jaoks. Renoveerimistööde käigus teostati Mait Lillemäe poolt iganädalane kontroll objektil koos fotode ja komentaaride saatmisega leitud vigadest/puudustest. Kuna KÜ juhatus ei ole kõike teadja, siis oli sellest palju abi ja OMJ poolt osutatud  puudused said ehitaja poolt töödekäigus kõrvaldatud. Oleme rahul, et paljude OMJ teenuste pakkujate seast valisime ML Järelevalve OÜ, sest teenus oli soodsa hinnaga, paindlik, asjatundlik ja korrektne. Julgen  ka teistele soovitada. MIS MA KÜLL OLEKS ILMA TEINUD:=) Aitäh”

Oliver, Neeme küla, Jõelähtme vald

“Kaasasin omanikujärelevalve maja ehitamisse juba ennem kopa maasse löömist. Maidu teadmisi ja kogemusi kasutasin nii elementmaja valikul, projekteerimisel kui ehitaja valimisel. Kohe alguses tekkis hea kontakt ning asjalik töine koostöö. Sain häid nõuandeid kuidas koostada head hinnapakkumist ning millele on oluline tähelepanu pöörata lepinguid sõlmides.

Ehitustööde kontrollimisel oli Mait põhjalik ja järjekindel. Oma teadmiste ja kogemustega oskas ta tähelepanu juhtida kõikidele olulistele detailidele, millele ise tellijana ei osanud tähelepanu pöörata. Eriti meeldis Maidu põhjalikus.

Kokkuvõttes tegi omanikujärelevalve isegi rohkem kui kui kokku lepitud. Meeldis, et Mait oli alati telefoni ja emaili teel kättesaadav, kui oli vajadus konsulteerida või nõu pidada.

Kokkuvõttes olen Maidu teenuse ning kvaliteediga väga rahul. Soovitan kindlasti kasutada omanikujärelevalve teenust. Kulutatud raha tasub ennast kordades ära.”

Ines Reingold-Tali

“Mait, tänan nõuannete eest! Sinu lähenemine on väga professionaalne ja nõuannetest palju abi. Soovitan kõigile, kes planeerivad suuremaid remondi- ja ehitustöid. Ehitusturg Eestis on paraku väga kirev, seega asjatundev abi ja info igati abiks. Samuti on Sinuga väga meeldiv vestelda.”

Maire Viholainen, KÜ Rakkus. Saue 3

“Koostöö sujus hästi. Vigadele juhtud tähelepanu pöörati alati täitmisele ning need likvideeriti. Kõik meeldetuletused täideti korralikult, vastu vaidlemata. Kõik lepingu punktid täidetud.

Jäime tehtud tööga rahule.”

Liisa Usin, Ilmarise 34

“Olid mulle suureks toeks. Sain professionaalset abi ja olen äärmiselt rahul koostöövalmidusega. Kokkuvõtted ja aruanded sisaldasid vajalikku informatsiooni. Soovitan kindlasti teistele.”

Kristel Pettersson, Koidu 64

“Tellisin omanikujärelevalve kui ka omaniku esinduse sõlmima lepinguid ja kontrollima, vastu võtma töid korterelamu katusevahetusel. Kulutatud raha tasus end kuhjaga! Ehitajaga suhtles esindaja informeerides mind objektil toimuvast. Kui soovid, et tellitud töö oleks kvaliteetne, telli kindlasti omaniku järelvalve Mait Lillemäelt. Telli järelvalve ka siis, kui renoveerid, ja projekti pole vaja, sest Järelvalve = Ehituskvaliteet.”

Rait Lehtla, KÜ Jõe 64

“KÜ Jõe 64 korterelamul Keilas renoveeriti 2010.a. hilissügisel täielikult katus, lammutati ja laoti uuesti korstnad alates katusealuse ruumi ( pööningu ) põrandast. Omanikujärelvalvet teostas ML Järelevalve OÜ spetsialist Mait Lillemäe. Kuna ehitustööde algus oli ligi kuu aega plaanitust hilisemaks veninud ning talv lähenemas, siis püüdsid ehitajad tööd teostada kiirendatud tempos. Üldjoontes tööd sujusid, kuid esines ka mitmeid vajakajäämisi, eelkõige tekkis probleeme katuse harja aluse tuulutusava tegemisega, täiendava aluskatte riba paigaldamisega harjapleki alla ning aluskatte korrektse kinnitamisega korstnate ja katuseluugi ümber. Omanikujärelvalve juhtis antud puudustele õigeaegselt tähelepanu, ning nõudis nende kõrvaldamist. KÜ Jõe 64 juhatuse hinnangul oli omanikujärelvalve igati asjatundlik,  ning kindlustas renoveerimistööde korrektse teostamise.”

Lauri Luht, KÜ Telliskivi 28

“On vähe ettevõtteid, mis pakuvad soodsa hinnaga kvaliteetset teenust. ML Järelevalve OÜ näol on tegemist ühe sellisega. Maja renoveerimistööd on korteriühistu jaoks tihtipeale uueks ja keeruliseks väljakutseks, mille teostamine algab õige ettevõtte leidmisega, ettevõttega lepingu sõlmimisega ning edaspidi tuleb tagada pidev ja asjatundlik kontroll teostatavate tööde üle. Lisandub kõikide tööde üle võtmine ja korrektse dokumentatsiooni tagamine tööde lõpetamisel. Kõik see on KÜ jaoks väga väljakutsuvaks ettevõtmiseks. Meie jaoks tegi kogu protsessi oluliselt lihtsamaks ja arusaadavamaks õige omanikujärelevalve teostaja leidmine. ML Järelevalve OÜ poolt sai KÜ abi hea lepingu sõlmimiseks, mis rahuldas nii tellija kui ka täitja soove. Edasine iganädalane kontroll ja kiire aruandlus KÜ juhatusele ning ehitusettevõtte esindajale tagas selle, et kõik vajalikud tööd ja parandused said tehtud kohe peale nende avastamist. Liiatigi, miljööväärtusliku eluhoone renoveerimine nõuab erinevate restaureerimisalaste ja muude nõuetega kursis olekut. Ilmselgelt on korrektse renoveerimistöö teostamine ehitusettevõtte peaasjalikuks vastutuseks, kuid tööde korrektsuse tagamiseks on KÜ juhatusel tarvis kindlasti ka toimekat partnerit ning asjatundlik omanikujärelevalve teostaja on selles osas kindlasti abiliseks nii tellijale kui ka töö teostajale. Kui veel kord juurde tuua oluline soodne turuhind ja paindlikkus KÜ jaoks, siis antud ettevõte täidab kõiki ootusi.”

Tanel

“Alustasin maja ehitamist ilma järelevalve teenuseta, kuna ehitaja oli mitmele tuttavatele varem ehitanud ja teda soojalt soovitasid. Probleemid ilmnesid siis kui üks teine tuttav ehitaja maja juurest läbi astus ja avastas mõningad tõsised probleemid. Nimelt olid pandud sarikad otse fibo müürile ilma betoonvöö ja müürilatita. Kuna endal puudub vastav ehitusalane haridus tundsin, et ei suuda ehitajaga adekvaatselt  argumenteerida, siis saigi appi kutsutud Mait. Probleemid said kohe ka lahendatud ning ehitaja tunnisats oma töömeeste vigu ja likvideeris kõik vigased kohad oma kuludega. Sellest ajast peale muutus märgatavalt ka töömeeste suhtumine ja üldine töökultuur. Oli näha et asju tehakse palju hoolikamalt ja isegi mõned töömehed vahetati välja. Ka hiljem üritati kasutada ebakvaliteetseid ja mittesobilikke materjale, aga see sai kohe alguses tänu järelevalve märkustele  ümber vahetatud. Mait ise on väga kohusetundlik, aus ja pädev, soovitan kindlast ka teistele. Moraaliks veel niipalju, et tasub see teenus võtta kohe algusest peale, et vältida hilisemaid probleeme ja kulukaid ümbertegemisi.”

Valdo Kivimägi

“Oleme Maidu teenusega väga rahul. Ta on pädev, peab oma lubadusi ja on väga abivalmis. Hindamatud on tema teadmised õigusvaldkonnas. Kui mu käest täna küsitaks, et kas ma kasutaksin maja ehitamise juures järelvalvet, siis vastaksin JAH, kuid järelvalve kaasaks juba projekti tegemise juures, kuna kahjuks ka väga paljud projektitegijad pole tõenäoliselt telliskivi isegi mitte kaugelt näinud. Seega on just see päris algus õige hetk järelvalve kaasata, mitte alles siis kui reaalselt ehitamiseks läheb.”

Anne Alas-Sork, Ehitusperioodil KÜ Rukki 7 juhataja

“KÜ Rukki 7 teostas fassaadi renoveerimistöid 2008.a suvel. Ehitusjärelvalvet teostas ML Järelevalve OÜ. KÜ Rukki 7 jäi teenusega rahule. Kõikidest lepingus märgitud punktides oli ML Järelevalve täpne, ehitaja suhtes nõudlik. Kogu ehitusperioodi jooksul tellijale hästi kätte saadav.”