Tag Archives: muinsuskaitseameti tegevusluba

Millest peaks alustama ja kelle poole peaks pöörduma, kui on plaanis kinnismälestise restaureerimine, remontimine või hooldus? Muinsuskaitseameti soovitused: võta ühendust Muinsuskaitse inspektoriga ja küsi esmast nõu! telli muinsuskaitse eritingimused muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt, spetsialistilt või otse Muinsuskaitseametist telli vastavalt eritingimustele põhiprojekt muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt või spetsialistilt küsi erinevatelt muinsuskaitse tegevusluba omavatelt ettevõtjatelt või spetsialistidelt […]

29.05 lõpetasin edukalt Eesti Kunstiakadeemia (EKA) poolt korraldatud Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursuse. Kursus koosnes üheksast erialamoodulist ning Eesti arhitektuuri ajaloo ja Kunstiajaloo üldõppemoodulitest kogumahuga 260 akadeemilist tundi. Täiendkoolituskursuse õppejõududeks olid Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli õppejõud ning restaureerimise valdkonna tunnustatud spetsialistid. Peale täienduskoolituskursuse läbimist väljastati mulle  EKA Avatud Akadeemia tunnistus ja selle lisana […]