Tag Archives: tagasitäide

Vundamendi ehitus tuleb hoolega läbi mõelda Vundamendi ülesanne on hoonest tulenevate koormuste ülekandmine aluspinnasele. Sellest tulenevalt peab vundamendi aluspinnas olema piisava kandevõimega, et hoonest tulenevaid koormusi vastu võtta. Praod seintes Ebaühtlase või puuduliku kandevõimega pinnasele rajatud vundament võib hakata vajuma ja seintesse võivad tekkida praod. Olenevalt vajumi mõõtmetest võivad tagajärjed olla erinevad. Paremal juhul tuleb tegemist […]

Reovee kanalisatsioonitorustiku rajamissügavus ilma lisasoojustuseta on tavatingimustes ca 1 meeter. Hiljuti õnnestus mul kohata ühte sellist lahendust, kus kanalisatsioonitorustiku läbiviik oli rajatud sokli alumisse serva. Ehk siis peale tagasitäite tegemist oleks kanalisatsioonitorustik jooksnud maa pealt. Iseenesest ei ole maa pealt jooksval reovee kanalisatsionitorustikul midagi viga – ummistuste ja lekete likvideerimiseks ei ole vaja kaevata ega […]